ELF-AREK
Esperanto-Ligo Filatelista/
Amika Rondo de Esperantaĵ-kolektantoj

Esperanto-kolektantoj konservas en siaj kolektoj dokumentojn de la mallonga tamen riĉa historio de Esperanto - poŝtmarkojn, bildkartojn, glumarkojn, monerojn, medalojn, telefonkartojn, kongresajn insignojn k.s.
 1. Bildkarto de Tutmonda Polica Ligo, 1924
 2. Glumarko - Ĉeĥio, 1930aj jaroj
 3. Hungara poŝtmarko - 1957
 4. Bildkarto - Germanio, ĉ. 1909
 5. Poŝtmarko kun reklamtalono -pri Vegetarana Restoracio Esperanto (1912)
Tiuj ĉi paĝoj estos dediĉitaj al la prezentado de la diversaj tipoj de kolektoj de E-rilataj objektoj. La kolektemo frue estiĝis en la komunumo de Esperanto-parolantoj. Unue, la kolektado de Esperanto-libroj, tiam E-gazetoj, E-informiloj, insignoj k.m.a.
 
Ĉirkaŭ ELF/AREK troviĝas ĉefe i.a. kolektantoj de:
 
 • filatelaĵoj (poŝtmarkoj, poŝtaj stampoj, antaŭafrankitaj kovertoj k.m.a.)
 • glumarkoj
 • bildkartoj
 • telefonkartoj
 • insignoj
 • kalendaroj
 

Tiu ĉi retejo troviĝas en refasonado kaj espereble baldaŭ revenos kun multaj utilaj kaj interesaj artikoloj por tiuj, kiuj interesiĝas pri la riĉaj informoj, kiujn oni akiras pere de kolektado kaj la studo de kolektaĵoj.

Se vi havas demandojn, uzu supre la formularon "Kontaktu nin".

Vi povas uzi ĝin ankaŭ se vi volas aliĝi al ELF/AREK kaj regule ricevi nian papereldonaĵon La Verda Lupeo, kiu rikoltas informojn pri novaperintaj eroj kaj rakontas pri pasintaj esperantaĵoj.

Kolektantoj de E-moneroj kaj E-medaloj havas apartan organizon, ENA/E-Numismatika Asocio, kiu kunlaboras kun nia Ligo.