La Verda Lupeo n-ro 170, Decembro 2015 (47-a jaro)

Redaktoro:
Rudolf Burmeister (Germanio)

Enhavo de la numero:

 • 101-a UK – ĉu poŝtmarko?
 • Vortoj de nia prezidantino
 • Individuaj E-pm – 100-a UK en Lillo / 102-a Japana E-Kongreso / 150 jaroj de Zamenhof / Kelmis (Amikejo)
 • La E-moneroj de Kubo por UK 1990
 • E-temaj moneroj
 • Glumarkoj
 • Glumarko de 1915 (Itala Katedro de Esperanto) de Migliorini
 • Spuroj pri la 11-a UK
 • Kongresaj bildkartoj pri la 100-a UK
 • Felix Timmermans, flandra amiko de Esperanto
 • ELF/AREK-poŝtmarkoj
 • Stampo: Itala Kongreso de Esperanto + Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj