La Verda Lupeo n-ro 173, Decembro 2016 (48-a jaro)

Redaktoro:
Rudolf Burmeister (Germanio)

Enhavo de la numero:

 • Japanaj E-stampoj
 • Individuaj poŝtmarkoj el Kjuŝu
 • Kongresaj stampo kaj individua pm en Oumihaĉiman
 • Filatela klubo “Tutmondo”
 • Italio – Salutkarto el Frascati
 • Italio – Nova stampo
 • Koreio: stampo en Pohang (2006)
 • Kamuflitaj E-bildkartoj (Ministro Bienvenu-Martin kun E-teko, laboranonco de prezidanto Emile Loubet, Stela-Concert-Esperanto, revuo Esperanto sur strato en Bar-sur-Aube)
 • Nova klubano Rössler
 • Otto Dix, esperantisto
 • Fantaziaj pm
 • Glumarkoj