Aliĝu al ELF/AREK!

E-kolektantoj en UK (2002)
Internacia rondo de E-kolektantoj okaze de
la 87-a Universala Kongreso de Esperanto en Fortalezo, Brazilo (2002)

Nun, se vi scias kial oni kolektas esperantaĵojn, subtenu la ekziston de tiu ĉi plurjardeka Faka Asocio. Kontaktu aliajn kolektantojn, trovu mankantajn kolektaĵojn kaj eventualajn interŝanĝemulojn, eksciu pri novaĵoj kaj ricevu hejme nian organon La Verda Lupeo (3 fojojn jare)!

Aliĝkotizo
17 eŭroj jare (aŭ 15 eŭroj jare por membroj en ekssocialismaj kaj socialismaj landoj)

Kiel kaj al kiu pagi?
Al UEA-konto de ELF-AREK – kodo:  elfx-r  indikante “por ELF-AREK” kaj nepre vian nomon!

al prezidantino Elda DOERFLER:
Banco Posta
IBAN IT35 R076 0102 2000 0001 7452 996
BIC: BPPIITRRXX

Adreso:
E. Doerfler
Via del Ghirlandaio 18/1
34138 Trieste, Italia 

Alia kontakto-rimedo
Klaku kaj uzu formularon por kontakti nin kaj ni klopodos por respondi al vi kiel eble plej rapide.