La Verda Lupeo n-ro 176, Decembro 2017 (49-a jaro)

Redaktoro:
Rudolf Burmeister (Germanio)

Enhavo de la numero:

 • Unua skizo de la soveta poŝtmarko pri la 6-a SAT-kongreso (1926)
 • Stampo de la 84-a Itala Kongreso de Esperanto
 • Verdaj Amikaj Tagoj en Senta
 • Poŝta stampo por la Renkontiĝo de Esperantaj Verkistoj en Kroatio
 • INTER(nacia) FEST(ivalo) 2017 en Bjelovar, Kroatio
 • 102-a UK en Seulo
 • Numismatiko – medalo eldonita de Korea E-Asocio por la UK
 • Kongresaj bildkartoj
 • Surprizo el Bydgoszc, Pollando
 • Polaj personigitaj pm E-temaj
 • Erinofilio/glumarkoj
 • 6-a SAT-kongreso (1926)
 • IFEF-kongreso 2017 en Colmar
 • E-filatelaĵo en frua “La Ondo de Esperanto” (1913)