La Verda Lupeo n-ro 175, Aŭgusto 2017 (49-a jaro)

Redaktoro:
Rudolf Burmeister (Germanio)

Enhavo de la numero:

 • Verdaj Amikaj Tagoj
 • Poŝtaj stampoj kaj memorkarto el Pollando
 • Koreio: Zamenhof-ipm 2017
 • Ipm – 65-a Kansaja Kongreso de Esperanto
 • 69-a IFEF-Kongreso
 • Georg Davidov
 • E-artistino Krabbes
 • Menad bal Pük bal
 • Homite uno – Lingva uno!
 • Numismatiko – Bulgario
 • El Pollando, 2017