La Verda Lupeo n-ro 181, Oktobro 2019 (51-a jaro)

Redakcia Skipo:
Elda Doerfler (Italio), Bert Boon (Belgio) kaj James Rezende Piton (Brazilo)

Enhavo de la numero:

  • Poŝtkartoj: Kia pasio!
  • Kuriozaĵo – “Polento Tujpreta”
  • Esperanto-cenzuro – pintoj ligiĝas
  • Militkorespondaĵo (1916) sur karto de la Itala Katedro de Esperanto
  • La Estonto estas Nia (LEEN)
  • Ekspozicio “Filatelo en la evoluado de la Internacia Lingvo en Triesto”
  • ZEO – Zamenhof-Esperanto-Objekto
  • Kien niaj kolektoj?
  • Nek viroj, nek virinoj, nek diabloj, nur Verduloj