La Verda Lupeo n-ro 178, Aŭgusto 2018 (50-a jaro)

Redaktoro:
Rudolf Burmeister (Germanio)

Enhavo de la numero:

 • Verdaj Amikaj Tagoj en Serbio
 • Hans Jankowski forpasis
 • Stampo de la 66-a Kansaja Kongreso de Esperanto
 • 104-a Japana Kongreso de Esperanto en Jokohamo
 • 2-a Komuna Esperanto-Kongreso de Japanio kaj Koreio
 • Suplemento al la katalogo de poŝtaj E-stampoj – japanaj 47 ĝis 57
 • La 16-a poŝtkarto el Dresden
 • Medalo al A. Bellucci
 • La ĉina lunkalendaro
 • IPA-ŝakflutistoju
 • E-tutaĵoj de Sovetunio
 • Glumarkoj
 • Tutaĵ-pk Israelo 1969
 • Laborista Antaŭkongreso en Dresden (1921)