Glumarkoj – reklami pri kaj per Esperanto en ĉiu okazo

Etikedoj, kiel glumarkoj, ekaperis plimalpli en la sama tempo de la poŝtmarkoj, meze de la 19-a jarcento.

Faritaj sur papero (kun aŭ sen gluhava dorso), kutime imitas la formaton (kun aŭ sen dentumo), la grandecon kaj la plej diversajn kolorajn bildstilojn de poŝtmarkoj. Ili kompreneble ne havas la afrankpovon, kiu estas reprezentata de la presita monvaloro.

La roloj de glumarkoj ĉiam estas tre diversaj: por propagando, reklamado, publikaj kampanjoj, memorfestado, kolektado de mono por la karitato aŭ simple kiel amuzaj etikedoj.

Por praktike ĉiuj tiuj roloj la esperantistoj uzis la glumarkojn en la E-movado.

Nekutime por markoj, la dorsoj havas aldonajn informojn, kio pensigas, ke ili estas notpaperetoj.

Pliaj artikoloj pri Esperanto kaj glumarkoj:

Internaciaj Ekspozicioj

Ekde 1851, oni komencis organizi la tiel nomitajn ‘Internaciajn Ekspoziciojn’ en plej diversaj landoj por elmontri la ekonomian, socian, kulturan kaj teknikan evoluon atingitan de la homaro. Ofte en tiuj ekspozicioj esperantistoj […]

Legu pli