La Verda Lupeo n-ro 172, Aŭgusto 2016 (48-a jaro)

Redaktoro:
Rudolf Burmeister (Germanio)

Enhavo de la numero: