La Verda Lupeo n-ro 180, Aprilo 2019 (51-a jaro)

Redakcia Skipo:
Elda Doerfler (Italio) kaj James Rezende Piton (Brazilo)

Enhavo de la numero:

  • Rudolf Burmeister ne plu estas kun ni!
  • ELF-AREK salutas sian karan Redaktoron!
  • Vortoj de via prezidanto
  • Aĥilo Tellini
  • Olimpaj Ludoj 1928
  • Iama Esperantaĵo plu staras 100 jarojn poste – sen Esperanto
  • La fino de Neŭtrala Moresneto filatele memorigita
  • UK-glumarko por Lahtio
  • Korespondi deziras
  • Esperantaĵo: Teo Zamenhof 2017