La Verda Lupeo n-ro 182, Decembro 2019 (51-a jaro)

Redakcia Skipo:
Elda Doerfler (Italio), Bert Boon (Belgio) kaj James Rezende Piton (Brazilo)

Enhavo de la numero:

  • Vortoj de via prezidanto
  • Tigroj kaj Esperanto en Usono, 1912
  • Novaj aŭ trovitaj E-aĵoj
  • El Senta, Serbio
  • Bjelovara Esperantista Societo
  • La Babela Turo
  • Glumarkoj: ĉu eksmodaj?
  • Historio de E-kolektado