La Verda Lupeo n-ro 171, Aprilo 2016 (48-a jaro)

Redaktoro:
Rudolf Burmeister (Germanio)

Enhavo de la numero:

  • Filatelaĵoj de la 99-a Japana Kongreso
  • Kalendaretoj
  • Verdaj Amikaj Tagoj en Senta (2015)
  • 82-a Itala Kongreso (2015)
  • La E-pm de la UK en Zagrebo, Kroatio
  • Bildkarto-prelegoj de Piton
  • Nia nova ELF-AREK-retejo
  • E-bildkartoj en Japanio